Garancia/jótállás

Garancia/jótállás 2021-től

2021. január 1-jétől módosulnak a jótállásra vonatkozó szabályok: bővül a tartós fogyasztási cikkek köre, bizonyos esetekben hosszabb lesz a garancia időtartama, bevezetik az e-jótállási jegyet és szigorodnak a javítási, cserélési, visszafizetési szabályok. A jogszabályváltozás a fogyasztók jogainak még hatékonyabb védelmét szolgálja.

Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás

A jótállást (közismert nevén garanciát) a vállalkozások általában önként vállalják, de bizonyos termékek (tartós fogyasztási cikkek) esetén azt jogszabály is kötelezően előírja. A tartós fogyasztási cikkek köre 2021-től a következőkkel bővül (10.000,-Ft feletti ár esetén): 

  • nyílászárók (különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó),
  • árnyékolástechnikai eszközök (különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny),
  • kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer,
  • garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés,
  • zuhanykabin, kád, csaptelep,
  • napkollektor, napelemrendszerek
  • játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón, nyílt kategóriába sorolt drónok.

Fontos, hogy a kötelező jótállás csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikkekre érvényes. Nem minősül fogyasztónak a cég vagy egyéni vállalkozás. 

Sávos jótállási idő

Az eddigi egy éves kötelező jótállás időtartama 2021-től a következők szerint változik:

  • 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,
  • 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,
  • 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

E-jótállási jegy

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását/üzembe helyezését követő napon köteles.

A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a bizonylattal érvényesíthetőek.

Javítási, cserélési és visszafizetési szabályok

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni

Ha a fogyasztási cikk kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni

A fentiek esetében, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A fenti szabályok nem vonatkoznak a következőkre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű.